سه راه نر

 

 

سایز

تعداد در کارتن

تعدلد در کیسه

1/2×20

90

120

3/4×25

65

108

1×32

40

72

2×63

8

15