اتصال فلنچ دار

 

 

سایز

تعداد در کارتن

تعدلد در کیسه

2×63

-

-

2:1/2×75

-

-

3×90

4

10

4×90

4

10

4×110

3

5